Privacy Verklaring

Storm Discount

Storm discount geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Storm discount. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens direct hieronder in onze privacyverklaring.

Storm discount
Leopoldstraat 6 B
Postcode 3031 SW
Te Rotterdam
Tel: 010 8487794
Mobiel: 06 24228249

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:

https://www.duizend.com

STORM discount 
Bernhard Ruimschoot 
Leopoldstraat 6 B 
Postcode 3031 SW 
Te Rotterdam 
Tel: 010 8487794
Mobiel: 06 24228249

Bernhard Ruimschoot is de contactpersoon voor privacyzaken van Storm Discount. Hij is te bereiken via bernhardruimschoot@gmail.com

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is gebouwd en ontwikkeld met software van een externe partij. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden NIET met deze partij gedeeld. De Externe partij heeft tevens GEEN toegang tot uw gegevens. De Hardware, Server, OS en Webshop zijn in eigen beheer.

E-mail en mailinglijsten

Mailserver

Onze website maakt gebruik van mailserver software van een externe partij. De Hardware, Server, OS en mailserver zijn in eigen beheer. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden NIET met deze partij gedeeld. De Externe partij heeft tevens GEEN toegang tot uw gegevens. U ontvangt alleen email indien u zich registreert, een bestelling plaatst, informatie over de aankoop van uw product opvraagt, zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een vraag stelt via ons contact formulier. Indien wij een Externe Mailserver gebruiken voor het toesturen van documenten dan zal uw naam en E-mailadres door deze partij nooit voor eigen doeleinden gebruikt worden. Uw persoonsgegevens worden door ons beveiligd opgeslagen. Storm discount behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GPS Tracking Server

De Server en APP zijn in eigen beheer ontwikkelt. Het OS is met data encryptie versleuteld. De communicatie tussen Server en app verloopt via SSL verbinding. De communicatie tussen tracker en server verloopt via AES encryptie. Onze GPS tracking server is gebouwd met open source software van een externe partij. De Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden NIET met deze partij gedeeld. De Externe partij heeft tevens GEEN toegang tot uw gegevens. Indien wij een externe Mailserver gebruiken voor het toesturen van Password herstel dan zal uw naam en E-mailadres door deze partij nooit voor eigen doeleinden gebruikt worden. Uw persoonsgegevens worden door ons beveiligd opgeslagen. 

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van externe Partijen Paypal, IDeal, ING bank, Mister Cash en Sofort banking (al naar gelang uw keuze van betaling). De payment processor verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening of creditcardnummer. De payment processor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De payment processor behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. De payment processor bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Post.nl via een externe partij voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Post.nl delen. Post.nl gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Post.nl onderaannemers inschakelt, stelt Post.nl uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Storm discount heeft door het leveren van diensten aan u (bedrijfsactiviteit) een gerechtvaardigd belang en noodzaak om uw (persoons)gegevens te verwerken op basis van wederzijdse belangen. Zodat wij u de diensten en service kunnen verlenen die u van ons verwacht.

Storm Discount verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken bij het gebruik van onze website, contact, account registratie en aankoop producten:

- Voor en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

- Bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken.

- In correspondentie via, brief, e-mail, socialmedia, whatsapp of telefonisch

- Storm Discount verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals

- Gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wanneer u onze website bezoekt, registreert Storm discount: Uw IP adres, Internetbrowser en apparaat type

Wanneer u een recensie of reactie op één van de producten of artikelen op onze websites  achterlaat, registreert Storm discount:  Uw Naam en  Email adres

Wanneer u zich inschrijft om een nieuwsbrief, blogpost, of relevante informatie  in uw mailbox te ontvangen, registreert Storm discount:  Uw Email adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bernhardruimschoot@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Storm Discount verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen:

  1. U voorafgaande aan uw bestelling de mogelijkheid te geven een account aan te maken.
  2. Het registreren van de bestelling die u plaatst op de website.
  3. Het verwerken van uw bestelling aan hand van uw betaling en gegevens.
  4. Het verzenden van uw bestelling aan de hand van uw adres gegevens.
  5. U te kunnen bellen mailen of appen indien noodzakelijk voor dienstverlening aan U.
  6. Het u mogelijk te maken producten, foto’s en blogposts te delen via social media buttons.
  7. Het u mogelijk te maken een recensie of opmerking achter te laten.
  8. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
  9. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  10. Storm discount analyseert uw surf gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Storm Discount neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Storm Discount) daar tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Storm Discount bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Storm Discount verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Storm Discount blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics (zie hieronder).

Cookie _ga 2 jaar uniek ID om gebruikers te onderscheiden
Cookie _gid 24 uur uniek ID om gebruikers te onderscheiden
Cookie _gat 1 min Verzoek snelheid vertragen 

gtag.js uses the _ga and _gid cookies to distinguish unique users, and uses the _gat cookie to throttle the request rate:

Bron: Klik hier

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Storm Discount gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Storm Discount gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Storm discount gebruikt Google Analytics van Google inc om bezoekersstatistieken te kunnen verzamelen en rapportages daarvan samen te kunnen stellen. Hiermee hebben wij o.a. voor ogen om onze website gebruiksvriendelijker te maken. De informatie die hierbij door Google wordt verzameld wordt automatisch opgeslagen op servers van Google. Storm discount heeft alleen toegang tot de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens die door middel van rapportages op basis van deze verzamelde data in Google Analytics beschikbaar wordt gesteld. Storm discount kan aan de hand van deze rapportages niet bepalen wie u bent of waar u woonachtig bent. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik en worden door ons in geen geval doorgegeven aan externe partijen. Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie die verkregen is via onze website verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees daarom het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie over wat Google met uw informatie doet. U kunt Google Analytics volledig blokkeren door een zogenaamde add-on in uw browser te installeren. De add-on die Google Analytics voor uw browser blokkeert kunt u downloaden via onderstaande link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Social Buttons en widgets

Op een deel van onze website pagina’s zijn o.a. buttons opgenomen zodat u deze pagina’s kunt promoten door een “rating”  toe te kennen, te “Liken”,  te delen “tweeten” op o.a.  sociale netwerken zoals Facebook en Twitter e.d.. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze bedrijven zelf of hun partners afkomstig zijn. Als u een rating geeft, Liked of Tweet worden door middel van deze stukjes code cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Indien u meer informatie wenst over uw privacy m.b.t. deze buttons. Leest u dan de privacyverklaring van deze social networks zoals Facebook, Twitter, Youtube, Google, Pinterest en Instagram om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.

U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken (bernhardruimschoot@gmail.com). U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar bernhardruimschoot@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Storm Discount zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Storm Discount wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan doormiddel van de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Storm Discount neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bernhardruimschoot@gmail.com

Storm Discount heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Meer Informatie leest u hier door op de betreffende link te klikken

-Algemene voorwaarden

-Review policy

-AVG-GDPR